کمربند انشعاب پلیمری با حلقه فلزی

New

کمربند انشعاب پلیمری با حلقه فلزی

مقاومت رزوه  کمربند در برابر شکست و عدم نشتی آن یکی از مزایای مهم  در کاربردی بودن کمربندها در زمان نصب و فشار آب در طولانی مدت میباشد. گروه مهندسی این شرکت با تعبیه حلقه فلزی بروی رزوه کمربندها این امکان را فراهم آورده اند که رزوه ها تحت فشار ناشی از آب در طولانی مدت و استفاده بیش از حد نوار تفلون در زمان نصب تغییر شکل نداده و کاملا محافظت گردند .

In Stock .

کمربند انشعاب پلیمری با حلقه فلزی