کلکتور فیلتردار

New

کلکتور فیلتردار

کلکتور فیلتردار :

-تولید از جنس پلی پروپیلن

-طراحی و تولید به صورت یکپارچه جهت  جلوگیری از نشتی و اتفاقات ناشی از آن

-طراحی ویژه کلکتور آبران به صورت درپوش یکپارچه(جوشی) جهت جلوگیری از انشعاب غیرمجاز

-قابل ارائه به صورت نافه برنزی، نافه برنجی( با  آبکاری نیکل) و نافه پلیمری

-طراحی مهندسی کلکتور جهت جلوگیری از نصب انشعابات غیرمجاز به وسیله کمربند

– ایجاد فیلتر پلیمری بر روی ورودی کلکتور جهت جلوگیری از انتقال ذرات خارجی  به درون کلکتور و سپس کنتور ،اتصالات و شیرآلات  و خرابی های ناشی از آن 

-تولید و قابل ارائه جهت مجتمع های مسکونی 2  تا 16 واحدی

In Stock .

کلکتور فیلتردار