کمربند انشعاب دار

New

کمربند انشعاب دار

کمربند انشعاب دار :

شير شبکه اولين سوئيچ جريان آب بعد از لوله اصلي( شبكه) مي باشد. اين شير مستقيماً روي کمربند  نصب شده و جهت گرفتن انشعاب و قطع جریان آب شبکه  از آن استفاده می شود.

 کمربند  انشعاب دار  آبران صنعت با دارا بودن مکانیزم قطع و وصل جریان آب  علاوه بر اینکه  انشعاب گیری از شبکه را  به راحتی  انجام داده ، قطع جریان آب را نیز در زمان وقوع حادثه بر عهده دارد.

In Stock .

کمربند انشعاب دار