کلکتور

توضیحات پروژه

کلکتور

توضیحات

شرکت آبران صنعت سنجش اقدام به طراحی و تولید سه نوع کلکتور ( الف:کلکتور مهندسی ،ب: کلکتور با ورودی پایین،ج : کلکتور فیلتردار )
-تولید از جنس پلی پروپیلن
-طراحی و تولید به صورت یکپارچه جهت جلوگیری از نشتی و اتفاقات ناشی از آن
-طراحی ویژه کلکتور آبران به صورت درپوش یکپارچه(جوشی) جهت جلوگیری از انشعاب غیرمجاز
-قابل ارائه به صورت نافه برنزی، نافه برنجی( با آبکاری نیکل) و نافه پلیمری
-طراحی مهندسی کلکتور جهت جلوگیری از نصب انشعابات غیرمجاز به وسیله کمربند
– ایجاد فیلتر پلیمری بر روی ورودی کلکتور جهت جلوگیری از انتقال ذرات خارجی به درون کلکتور و سپس کنتور ،اتصالات و شیرآلات و خرابی های ناشی از آن
-تولید و قابل ارائه جهت مجتمع های مسکونی 2 تا 10 واحدی

کاربر
آب
تاریخ
2015-06-12
محل
ایران
دسته بندی
آب