درخواست سمینار آموزشی

اهداف اصلی این سمینار درچهار بخش زیر ارائه و اجرا می گردد:
1- معرفی انواع کیت های انشعابات آب  و روشهای نوین نصب و بهره برداری مطابق با استانداردها و روش های مهندسی
2-چگونگی روش های نصب و بهره برداری در انواع کیت های انشعاب کلکتوری با توجه به اهمیت پروژه های عظیم شهرسازی و صنعت ساختمان در ایران
3- تشریح روش اجرای یطرح تامین لوازم انشعاب آب (طرح برون سپاری)
4- معرفی انواع کیت های انشعاب فاضلاب  و روشهای نوین نصب و بهره برداری مطابق با استانداردها و روش های مهندسی
لطفا فرم زیر را تکمیل و به شماره تماس 35233758-051 فکس نمایید . با تشکر