کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال

بیست و هفتمین جشنواره امتنان و به مناسبت هفته کار و کارگر با حضور استاندارمحترم خراسان رضوی ،ریاست  اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی ،ریاست اداره صنایع و معادن و جمعی از نمایندگان مجلس در تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

در این جشنواره از 14 واحد نمونه،7 گروه کاری و 15 کارگر نمونه استان تقدیر شد. واحد تحقیق و توسعه  شرکت آبران صنعت برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ عنوان گروه کار نمونه استان گردید.