تجلیل از آبران صنعت پارسیان بعنوان خلق محصول برتر تحقیق و توسعه در نمایشگاه هفته پژوهش

تجلیل از آبران صنعت پارسیان بعنوان خلق محصول برتر تحقیق و توسعه در نمایشگاه هفته پژوهش

تجلیل از آبران صنعت پارسیان بعنوان خلق محصول برتر تحقیق و توسعه در نمایشگاه هفته پژوهش

۵ واحد صنعتی استان بعنوان خلق محصول برتر تحقیق و توسعه در نمایشگاه هفته پژوهش، معرفی و تجلیل شدند که شرکت آبران صنعت بعنوان یکی از واحدهای تولیدی مورد تقدیر قرار گرفت.

نمـایشگاه گرامیداشت هفته پـژوهش از 12 لغایت 15 آذر ماه جاری با هدف معرفی و ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی، پژوهشی و فناورانه دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی استان و مراکز صنعتی، ادارات، شرکتهای دانش بنیان در محل شـرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار شد.
شرکت آبران صنعت پارسیان با حضور فعال و معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی خود  از سوی استانداری و کمیته داوری سازمان صنعت معدن تجارت استان خراسان مورد تقدیر قرار گرفت .

مدیر تحقیق و توسعه شرکت آبران صنعت لوح و تندیس خود را از سرپرست استانداری خراسان رضوی دریافت نمود.